שושנה על אדן מבשרת על הבאות ואני ככלת עדן מצפה מחכה לאות מתקרבים צעדיו מה כבר לי יביא לא אפסע עדיו עד יגע בלבבי! לבושו הדור ומהולל רכוב על סוס אביר בידו מגן קלל נושא קולו בשיר: מי שם צופה? עלמה ברה ותמה בל יתואר יופיה פניה מאירות כחמה ואענה בקול נרגש: כבוד מלך ספרד מיד ארד ואגש אהיה שלך לעד לבי לך מוקדש גורלי לך יועד