שיר המספר על שתי תמונות מחיי ירושלים וההקבלה ביניהן: האחת מתקופת בית שני השניה מעת שחרור ירושלים בשנת התשכ"ז השורות: "והקול ערב והריח אורנים נישא בקול פעמונים" לקוחות בהשפעת שירה של נעמי שמר "ירושלים של זהב" ---------------------------------------- עומדות היו רגליי על הררייך ירושלים צופה הייתי אל עבר הר הבית עיני רואות את דביר הקודש אוזניי שומעות את קול השופר של הכהן הגדול על מזבחו, את שירת הלויים הנותנים קולם והקול ערב, וריח קטורת ולבונה נישא כקול משק כנפי יונה מרחף אל פני השכינה עומדות היו רגליי על הררייך ירושלים צופה הייתי אל עבר הר הבית עיני רואות את שריד הקודש אוזניי שומעות את קול השופר של הרב הצבאי על הרחבה, את שירת הצנחנים הנותנים קולם. והקול ערב והריח אורנים נישא בקול פעמונים, מרחף אל פני השכינה קיץ 2001