למאמר המעודכן שלי, בבלוג תורה ומדע, אנא גלוש לבלוג תורה ומדע בכתובת:
http://toraumada.blogspot.co.il/2014/12/Miketz-Joseph-Champion-knowledge-of-languages.html

יוסף-אלוף בידיעת שפות מובא בילקוט "מעם לועז": "באותם הימים היה רגיל המלך פרעה לישב במקום גבוה שהיו עולים בו שבעים מעלות. וכל אדם שהיה יודע שבעים לשונות היה רשאי לעלות את כל שבעים המדרגות עד למלך. לגבי שאר האנשים, אם היה אדם חשוב שרצה לדבר עם המלך, אם היה יודע 31 לשונות היה עולה 31 מדרגות והמלך היה יורד 36 מדרגות והיה מדבר עמו, והמלך היה בא עד המדרגה הרביעית ומרחוק היה שואל כל אחד מה בקשתו, וכן יוסף כשהופיע בפני פרעה בפעם הראשונה התייצב על המדרגה השלישית ומשם פתר את חלומו. לאחר שהמלך בדק ונועץ עם חכמיו, וראה שחכם כיוסף לא נמצא, הוציאו מבית הסהר והביאו לפניו והיה מדבר עימו, ובכל לשון שידע נתן לו רשות לעלות מדרגה אחת, וכך עלה עד שהיה קרוב למלך. כשהיה יוסף בבית הסהר, שלח הקב"ה את המלאך גבריאל כדי ללמד את יוסף שבעים לשונות. יוסף ידע לשון שלא ידע פרעה והיא לשון הקודש, ולכן התחנן פרעה בפני יוסף שלא יגלה זאת, כדי שלא יורידו אותו מגדולתו וימליכו את יוסף במקומו, ולכן נאמר: 'רק הכסא אגדל ממך' " . ידיעת שפות: אם קנה המידה לידיעת שפה הוא היכולת לדבר ברהיטות ובבהירות מתקבלת על הדעת, ספק אם קיים אדם השולט ביותר מ-20-25 שפות בעת ובעונה אחת, או המסוגל להשתלט על יותר מ-40 שפות בתקופת חייו. ההיסטוריה מראה כי האנשים ששלטו במספר הרב ביותר של שפות היו: הקארדינאל מזופאטי (1849-1774), ששלט ב-26 או 27 שפות, ופרופסור יאסק (1832-1787), סר ג'והן בארונג (1872-1792) וד"ר הארולד ויליאמס מניו זילנד (1928-1876), ששלטו כולם ב-28 שפות. כיום האדם היודע את מספר השפות הרב ביותר הוא ג'ורג הנרי שמידט (נולד בשטרסבורג, צרפת, ב-28 בדצמבר 1914), שעמד בראש מחלקת המינוחים של האו"ם בשנים 1971-1965. במהדורת 1975 של הספר "מי ומי באו"ם", תואר שמידט כמי שיודע 19 שפות "בלבד", כיוון שבאותה תקופה הוא לא היה פנוי "לחדש" את ידיעותיו הקודמות ב-12 השפות הנוספות בהן הוא שלט. פאוול אלכסנדר ג'אנולוס (נולד ב-1939) עבד עם 41 שפות בבית המשפט המחוזי של קולומביה הבריטית, ואנקובר, קנדה (מתוך: "שיאי גינס"). ע"פ המסורת רבי עקיבא ומרדכי היהודי ידעו 70 שפות. על פי הנאמר לעיל, יוסף צריך להיכנס לספר שיאי גינס בתור מי שידע הכי הרבה שפות בעבר!!!