שבת שלום שבת שלום אבי שבת שלום אימי שבת שלום ילדי, יברכך ה' וישמרך כמה אהבתיך אבי כמה אהבתיך אימי כמה אני אוהבך ילדי אשא פני אליך אסלח לך על הכל היום מחר כל יום אחר כך אשק לך. אחר כך יהי אור