במדמנות החבלה

באחוזות השנאה

במחוזות ההסתה

זה אתה שם

זה אתה!

 

הרצועה על פיו

איה הבל אחיו?

וגלעד כלוא

בחדר בן דלת אמות

וקלוש האות

האם עד מות?

 

אתה כפות

ביד שודד

אתה בודד

ולא בודד

 

מול לב עקר

ואימת החרב

דמו זועק מקרב

 

ידי חמס

הטילוך

אל הבור

אך אי משם מבליח אור:

יום יבוא בברכה

עת שחר יאיר נתיבך.