צורר את התיק עוזב את הכל בוחר את דרך החתחתים נודד ברגל בימי שרב פוסע בימי סגריר המטרה אחת עט ודפים בתיקי שיערי וזקני פרע מראי כנווד דרכים עם מיתר קרוע ועין אחת בוכה, כושל, אובד, סומא חושב, קולט, כותב לאור שמש קופחת לאור מדורה בחושך ולעת תכבה: לאור ניצוצות מחשבה דרכי אינה ירושלים אינה מובילה ללשכה, דרכי היא לנצח דרך חיפוש תמידית אל הבלתי מושג. שני דברים יעצרו אותי: מוות או אהבה