"קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף" (חז"ל) -------------------------------------------------- ים סוער של אהבה ים נפתל ומתעתע, אותו עבר בחרבה אל תוך חוף החופה ושירת ים האהבה אך החוף נעלם ובמקומו סערה: ים של דמעות ים של יגון מרורים בו טבעה אהבתו בליל משברים ולאחר ים זה מצפה ים סוער נוסף ים שני של אהבה ים נפתל ומתעתע אותו יעבור בחרבה?