בשלגים של אש, תחת מטרות - קטל, הם עמדו כפלדה, על צורם. עברו סטאלינגרד; שחררו קייב. ניצבו כקיר בל - יפרָץ, סביב מוסקבה. הם עברו שבעה מדורי - תופת. לבם, לא נמוג מלהט - אבנים בוערות. אייל - מסירותם למולדת, גם במצור לנינגראד, עמד להם, כסלע; חיילי - 1941: נשאו ניצחון לאומות!