צליל מטבעות מושלכות, דומה היה לרגע כצליל נעימת קסם בליל מלא ניצוצות, אלא שזה גווע ברגע שהללו נחתו בזויות וחסרות ערך על שולחן הימורים שולחן ההימורים של החיים: שנים, ימים ושעות של מאמץ, דמע וזיעה מתורגמות לפרוטות המאבדות את ערכן בשוק ההון בשוק העבודה בשוק הבשר השקעה של שנים הולכת לאבדון על ידי צליל מטבעות הנוחתות על גבי שולחן ההימורים: שולחן מקבלי ההחלטות שם למעלה במשרד