זה שלא הבנת -לא אומר שזה לא טוב, אם לא שאלת - עליך החוב. דברים אישיים לא כל אחד יבין, גם אם נראה לך שתפסת כדין. כי אם אכתוב את סגור ליבי, מי אתה שכך תפתח אותי... למד להאזין ולהיות קשוב אולי כך עוד תגיע קרוב. היה סובלני וקרא לאט אל תדלג על שורות , גם לא מעט... אולי כך ברבות הימים, תדע גם סודות כמוסים.