הרוח שורקת בעורפי, מצליפה וחותכת תקופה היא לוחשת, זה רק תקופה. -תקופה זה הרבה אני מתכווצת. -אבל אני רק רוח, בנשיפה אני חולפת צריך למלא את הראות, ולשחרר בעיניים עצומות...