בלילה שמוריד דמעות בלילה שקורע נשמות. הילד בנשמתו נקרע "כוחי נפל" כך קרא. במדבר בודד מחי רוחו נלכדה ללא די. לא, אמר הילד בנשמה נוטפת אימי ואבי הם העולם כמעטפת. כח אהבה מול שמו נעמד דילמת חייו נוצרה לעד. חיים שלו כנראים נגמרים שחצי לבבו נעלם לעמקים. חיים שלו נראים נמשכים שידי הוריו אותו חובקים. לא, אמר הילד.... חיי חיבה מול אהבה זה התופת. הכאב והעזיבה לי הם המוות הילד בתוך עצמו נקבר ואת דרכו לא בחר.