הציפור חלפה ועמה החופש בשלוותו פרשה כנפיה אל תוך לילה ובדידותו היכן עפה אשה יפה? עד אנה ילך הגיבור וישיגה? אולי אשוב אל אגם וחצרות והציפור תזמר אותן הטובות... הבדידות אינה חופש ואני איני ציפור התקווה מצפה וחסרתי מעוף אם בעולמנו אצור שמש ואגמים? התחזרי ציפור אורים? נותר עומד בין קולות צחוק הגיבור הוא השיגך - תפסך ציפור אור... אותך יכיר מיופייך ואני... מסודך