ריצות מחפירות, שמות למלכים. אני והוא עימי, אל שמיים גוללים. דשדוש ארוך בגוף חם. רקיעות יחד בשמשות עולם. שחוקים עם בהירות בגווני הכחול. סבירות ירודה לקבל הכל. גבוה הוא מבנה נשמתי. יחיד הוא ילדי. אותו אקח למקדשי. נפנוף שלום ובטוח לסביב הנכנע. ומשלח ברכות קדושות לזמן הנברא.