חדוות השעה נמוגה מדלת ביתי בקומה השנייה, לעיני שדרות העיר הגדולה לעיני צמרות ברושים לעיני הירקון שבראשם חומקת אל סתר השביל בינות שקט בלאט, דומם וחרש חרש תוך היטמעות קסומה מעבר לאופק הים חדוות השעה עוברת, עוברת דירה בשנייה ללא שירות הובלה וללא שהות מיותרת במקומה, בעוד שעה או יום או לעולם לא תיכנס חדווה חדשה