כבר עברנו על זה אני מתגעגעת אתה לא רוצה סגרת את החלון המשכת הלאה ניסיתי, כמה שניסיתי רציתי, כמה שרציתי זה לא עזר אני עם מישהו עכשיו אבל בלילות בזכרונות במחשבות אני איתך אני מתגעגעת... כבר עברנו על זה אני מתגעגעת תחזור אני אומרת אתה לא רוצה סגרת את החלון עברת מקום נעלמת אבל אני עוד איתך בזכרונות במחשבות בלילות... אני מתגעגעת...