ביריד הכזבים בקולנוע מרצדים מסכי אשליות לא תמצא כף רגלךְ שם מנוח להשקיט את מוסר הכליות שם תמו הדין והחסד ואין אפוטרופוס לחטא רעבה כשועל את נכנסת אל הכרם - וכך גם יוצאת אל תדמי בנפשך להימלט אל בית-השקר מבית האמת כי מיקסם-שווא נושף בעורפך ואחת היא דתו - לכשפך