אם אלוקים היה אישה- הוא לא היה ממציא את פסח. שהיא תנקה?