כל קוויך ניטו כשמש שחר בוקר מרמזת על הבאות עלי ארץ שוקקה כל גלייך זרמו כשערך הגולש ממש אל ברכייך והוא מסב לב כל אהבתך סערה והיא כגל און ופרא בליל סיעורין ורגש מלא תשוקה ורטט עלי חופו האבוד של גן העדן