הבל כזב כי רב
מה טיפש היה
עד כי לא יכל להינתק
וברגע שיכל- לשאת רגליו,

עיוורון סנוורים הוכה
עד כי לא חזה,
טמטום אחזהו
ולא הרפה
כידה של הרוח הזרה
שאחזה ידו
אל אחוזת הקדרות
בבור מסתרים.

עתה, שם יקונן
עלי יום אחרון.