נהיה חזקים, מעוולות - הגזענות העולמית! חרף כל כשל, נצעד עם המבט קדימה. לנהר - חיינו, ניתן זרום מעל השדות וההרים, חיוכינו נפיץ. לא נאפשר לגזענות, לשבש את שיגרתנו; העתיד, מהיום יבהר! השמש, תזהר ממעל; זוהרו של הצדק והשיוויון, את פנינו יאַר!