כאילו אין מחר- כך היא בילתה באותה המסיבה. את כל המרץ היא הוציאה לחברים בעיניים הביטה. רק חשבה על כל הטוב שהיה ושיהיה ורקדה בכל המרץ רגליים באויר שתיה כיד המלך כאילו אין מחר ובאמת לא היה.