האם "המרעיבה" לא הרעיבה ילדיה;
השלטונות תפרו לה תיק.
מדינת-ישראל סתם לחרדים מתנכלת;
רוצה לשים אותם בנרתיק.

פעם חטפו ילדי תימן
בשביל רווח;
אך היום, מנסים אותו תרגיל
על ילדי-חרדים.
מחפשים תואנות מתואנות שונות
לקחת מאמו ילד;
שירותי-רווחה - מנהגם שודדים.

הביריונות הציונית חוגגת;
לא רואה בדרכה שום מעצור.
מנסה בכוח-זרוע לכפות דרך;
אך דרכה-השטן לא תעבור.

לציונים חורא שלא הכל שותפים לה;
צורב להם,
שלא הכל סוגדים לעמלק הציוני.
הקץ לציונות!
הקץ לחטיפת ילדינו!
להתנגד לציונות - להיות אנושי!