לב חצוי התר אחר הלב החצוי הרצוי ויחד משלימים בפעימה לפי התור לב שלם וטהור. ואם החסיר האחד פעימה אל דאגה השני הכפיל את העבודה. לא חום ולא דום רק הנשימה כמעט ונעתקה מגודל האהבה.