בין דפי הספר

 


עלעל מת זמנו תם

בין דפיו של ספר מר,

מביא אלי את שחלם

עשרות שנים מכבר.


בבליל תחושות מערבל

ברטט גוף מרעיד,

כלהכאיב הוא משתדל

מבלי שהוא מפסיד.


נשלחת יד תולשת דף

ומתפורר עלעל,

חש חדש כאילו צף

האם נכון בכלל?

 


                                         6.3.07

@כל הזכויות שמורות: לחיים נוי