כשהוא יגיע על חמורו הלבן, ויביט בעיניו לכאן ולכאן, ויראה את חמצות הקטניות וטריפות הבשר החלק, וישמע את קול עבודת האל, שעל-פי זה מחולק, וילמד על סיווג האנשים ועל הדדיות הזלזול, וישכיל על משפחות טהורות בלי עוד צבע מהול, ויישאל, בקול ענות גבורה, אם הוא משלהם או משלנו, ויקלוט שמלבד דם יהודי – יש עוד דם שזורם בעורקנו, לבטח יתהה, עוד ישוב על חמורו הלבן, אם מדינת היהודים – אכן היא כאן.