רוצה חיים שיהיו כמו אוטובוס תיירים ארוך וגבוה עם הרבה חלונות גדולים שרק חלקם העליון והצר יכול להיפתח כך שאפשר להוציא מבעדו רק את הראש או את היד או לזרוק קליפות גרעינים לעבר הנופים הנכללים בחבילת התיור לצאת מבעדם אפשר רק אם אתה ממש רזה כמו אותו שועל שאינו יכול ללמוד את מלאכת הכורם או להשתמש בקאטר כמו שאני משתמש באותו פטיש אדום זעיר שנועד לשעת חירום והרי בארץ יש שעת חירום מאז ולתמיד כך ראיתי כשהתבוננתי בנופים מבעד לחלונות ולאבנים המתעופפות