מפסגת הר ברקן
חשתי גם דבש שנמתק
 ונמסך בעורקיי
 שהרחק הרחק
מסביב סביב
במערב כרמל - בירוק 
 מקדם גלעד - בכחולים
 וממול תבור בהרים
 וכולם כאילו רוקדים במעגל
 מוחאים כף לגלבוע שבתווך
 שיצא גם הוא
 במחול הילולים
 של גאוות מנצחים
 ושביעות רצון עצמית
 לתפארת העמק
 הירוק  ויושביו
 הנפלאים