אֶת רוֹב שִירֵי הַאֲהַבָה כּוֹתְבִים גְבָרִים...

וְזֹאת עוּבְדָה - כָּךְ זֶה נִרְאֶה:

כּמוֹ בַּמֶרְכָּז, כָּךְ בַּשְכוּנוֹת, בַּפַרְבָּרִים

יוֹשֵב הַגֶבֶר וְכוֹתֵב בְּכְתָב יָאֶה,

אַשֶר מַתְאִים לַדָף בַּגוֹדֶל, בַּצוּרָה,

וְלִפְעַמִים גַם לֹא כֹּל-כָּך - גַם זֶה קוֹרֶה,

וּמְהַכְתָב יוֹצֵאת לָה לִירִיקָה - שִירָה,

שְלָה הַאֲהַבָה הִיא הַהוֹרֶה.

יוֹשֵב הוּא וְכוֹתֵב, כָּפוּף צַוָואר,

שְבַּסַנְטֵר כְּבַר לֹא גוּלַח מִזֵה יָמִים,

זוׁרֵעֲ אוֹתִיוֹת, קִוְוצוֹת שֵיעַר

עֲל מֵרְחַבֵי הַדָף, וּמַשְאִירוֹ לַח וְחָמִים.

 

מִיְסוֹדוֹ, לַרוֹב בָּרוּא הַגֶבֶר לַבְּרִיאָה,

וְהַאִישָה - לִשְמוֹר וְלְשַמֵר אֶת הַבְּרוּאִים,

לַרוֹב... כְּשְכָּאן הִיא מְבַטֵאת זֹאת בְּקְרִיאָה

וּבְשִלְשוּל לַמֵגֵירָה שֶל הַבָּרוּא - הוּא הַשִירִים.

 

אוֹתָם שִירֵי הַאֲהַבָה מִתְפַּרְסֵמִים,

וְנִדְפָּסִים בְּסֶפֶר רָב עַמוּד וְעַב כְּרִיכָה,

וְאֵלֶה אַשֶר לֹא - בַּמֵגֵירָה נְעְרָמִים,

וְנִשְאָרִים לִשְכַּב שָם, כְּשְבְּתוּלְיוֹתָם זָכַּה.

קוֹרְאֵי שִירָה נוֹשְאִים אַחַר הַרְבֵּה דְבַרִים

שְכּוֹלֵלִים אֶת פֵּירוּשֵי הַכַּוָונוֹת, אַךְ גָם נִיפּוּחֲ סְרַק.

אֲנִי אַגִיד רָק זֹאת: אֶת רוֹב שִירֵי הַאֲהַבָה כּוֹתְבִים גְבָרִים,

כְּשְהַנַשִים הִנְחִילוּ בְּיָדַם אֶת הַבָּרַק!