1. בגדי הכהן לבטל ולהצניעאת האדם האישי שבו...

 

הבגדים הם בגדי קודש

כי הם ההופכים את הכהן מסתם אדם שעיקר מעייניובגופו הוא לנשא של פונקציות וסמלים של הכלל - של כלל ישראל.

אדם שצריך לשאת על כתפיו ועל לוח ליבו אתשמות כלל ישראל לזכרון לפני ה´, הוא וגופו הופכים למעשה בטלים.

גופו הופך כיעוד נשא של הכלל וצרכיו

 וכך כל בגד יש לו פונקציה יחודית .

 המעיל העוטף את כל הגוף כמעטה ראשוני ובסיסי אמורלסמל גם על פי הקונוטציה של שמו לחפות על מעל בה´

ובראש כל המעל בה´ אכן לשון הרע

 שהקב"ה ברא עולם ואדם בדיבור וזה המדבר לשוןהרע מחריב עולם ואדם בדיבור

 הרי המעיל כאמור גם חוצץ בין הגוף הגשמי שהדאגה האנוכיתשבו היא אשר גרמה לאדם לדבר לשון הרע .

לכן בא המעיל גם

לחצוץ בינו לבין בגדי הקודש האחרים