מלך ביפיו תחזנה עינך תראנה ארץ מרחקים"
אם כן לפסוק זה שני איברים:
"מלך ביופיו תראנה עינך" וכן
"ארץ ממרחקים"
הנביא מתאר את האיש הראוי לגאולה ושכשהיא הגאולה תבא לא יטעה בה

כמו הרבים הטועים היום.

  את הארץ הזו  בתהליכי גאולתה הסובלים מתהפוכות, צריך לראות ממרחקים כלומר סגולות מיוחדות כעין עיני נץ הרואים רחוק רחוק

 כך גם בדיוק צריך לראות את ה"מלך" - את הממלכתיות של היום .
לראות אך את הצדדים החיוביים שלו : "מלך ביופיו"..

 וראו ההמשך:
"חזה ציון קרית מועדינו עינך תראינה ירושלים נוה שאנן אהל בל יצען בל יסע יתודותיו לנצח וכל חבליו בל ינתקו.
תתעודדו .
תכירו טובה לשמים על האתחלתא המופלאה הלזו. על המדינה הזו שאין לנו יקר ממנה : "מלך ביופיו " ראו גם בעיני רוחכם.

. ראו רחוק עד מלך מלכי המלכים.
שהכל מאתו יתברך

ואין גאולה בלי הר סיני של צדקה....