"וה' פקד את שרה"

גילגוליו של הצחוק

 

בלב הבשורה היתה הקפדה על שרה שצחקה .

ואכן שורש המילה"פקד" הוא גם "קפד כלומר "קפדה"
והנה לא בכדי לאחר פרשת אבימלך דווקא נאמר :

"וה´ פקד את שרה כאשר אמר ויעשה´ לשרה כאשר דבר".[שימו לב לכפל]
ראשית החיבור של "וו" החיבור

 במילה : "וה´
מרמזת על קשר ישיר בין הפרשיות ,

כאילו לרמז לנו, ה´ פקד את שרה רק לאחר שעברה את החוויה הקשה  בבית אבימלך

ובעיקר את תוצאותיה שגררה  קרוב לוודאי, לשונות נלוזים שכנראה ציחקקו .
כלומר הפקדון הושב לאחר שההקפדה הוסרה, התאזנה בלוול האלוקי .
לכן אגב גם כפל הביטוי כאמור :

מחד "פקד" + "אמר" לענין הבן.

ומאידך "עשה" + "דיבר" לענין הגמול על הצחוק