אתר אינטרנט תורני , לצערי,לא מצא לאפשרי לפרסם את תמצית הדברים הבאים כתגובה למאמר מדרשי  מתחכם ומפולפל....

 כנראה מהטעמים הקלאסיים של רבנים "מאותרגים" .או סתם סיבות כלכליות או חשש להרגיז את הרוב הפאנטי. ה"מכלכל" את האתר

  תורת ישראל בהיותה תורת אמת  במיוחד בסיפורי    העלילות ובמיוחד אלה הקשורים באבות האומה , מדגישה את אשר ההגיון בלבד אין בו כדי להכיל ולהסביר את פני הדברים. מקום שבהגיון צרוף ניתן להשלים את החסר מותירה זאת התורה בכוונת מכוון להגיון הצרוף של כל אחד ואחד ובמיוחד ההגיון אשר יצרף ויזוקק, במשך דורות על דורות.

 במה דברים אמורים

 נכתב כאמור מאמר מפולפל ומתפתל שמתאר את שאלותיהם וטרונותיהם של הפרשנים הקלאסיים לאמור :

 "מדוע זה יוסף "התעלל" באחיו ובעיקר מדוע לא חס על אביו להקדים ולהתוודע אליו מיד לכשעלה לגדולה..

 אם כן, בדיוק בענין זה, נפקד לכאורה מקומו של ההגיון הצרוף.

 דקה אחת לאחר שיוסף עלה לגדולה, התכנס עם עצמו מה לעשות עם משפחתו שבכנען כל ווריציה אחרת, פשוט איננה הגיונית ומתנגשת עם הרוח הכללית של כל הנרטיב הנפלא הזה של יוסף ומשפחתו.

 ואין ספק , כי קודם לכל, רצה יוסף, לדעת מה אירע עם אביו ואחיו לאחר שהאחים הצליחו למכרו ולהרחיקו לתקופה כה ארוכה.

 זה לא אנושי, להניח כי לא כך הגה , חשב והרגיש כך יוסף.

 ולכן אין כל ספק, הצעד הראשון שיוסף עשה היה, וכאמור  לאחר לילות של יסורים, לשלוח מיד שליח סמוי שיגשש. וכשהוא קיבל משוב ראשון, התייסר שוב לילות וימים כיצד לנהוג כיצד ואיזו היא הדרך הטובה ביותר לשבור את המעגל הטרגי, שנכפה עליו ובעיקר איך לקצר את יסוריו של אביו  .

 .ושוב אין ספק, מידת ההגיון הכתיבה לו את דרך הפעולה יוסף גם הבין  כי הדרמה היא דרמה אלוקית אשר יש לה אבני דרך אלוקיים מובנים ואין כל אפשרות ל"קצר את הדרך .

 הוא הבין כי כך או אחרת, צריכים לעבור את כל הדרך  בהתאם לסכימה של חלומותיו בהסתרגות עם כל שאר החלומות שפתר. היה לו ברור כי השתחוות השמש והירח אליו כ"מלך", חייבת גם להתרחש בטריטוריה של המלוכה שלו .

 אבל העיקר  הוא, שיוסף הבין, כי אם לפתע יצוץ כמשנה למלך מצרים, אחיו יתפסו בלתי מוכנים רגשית להתמודד עם ההתפתחות הדרמטית  ויכול שדווקא הניכור והחשש ממנו, יגבר עוד יותר, בבחינת הנה הוא בא להגשים חלומותיו .

 כך או כך, הבין יוסף כי איחוי מחודש לא יצא מזה .

 לכן, משחלום נשק לחלום ויוסיף הבין פשר החלומות שהביאו לרעב, הבין יוסף כי הם אשר אמורים גם להניח את הפתרון לאיחוי הנכסף. ששנות הרעב, הן אשר יצרו את הקונסטלציה הנכונה והמתאימה לאיחוי המחודש.

  לכן לא נקט יוסף בשום צעד אקטיבי להתוודע אל אביו על אף שדאג לשמור את היד על הדופק  "מרגליו" שלו היו צמודים צמודים למשפחת יעקב בארץ כנען ודיווחו לו מעת לעת על כל הקורה שם והם אשר כך או אחרת גם דרבנו את משפחת יעקב לשבור שבר במצרים.

 אף על פי כן,כשתורת אמת מותירה חלקים מנרטיב להגיון הרי שבהתייחסה אליו כקיים , מתקיימים במשך אינקציות אגביות הממחישות שוב  את עובדת קיומו