יפתי מטיילת בנחל הבשור /

ואנוכי פוקד על לבי למסור´ /

לה עתה את מתק הבשורה /

שתעבור חיש כבדרך המסורה /

´הנני אהובך בהתחדש העשור´ /

(21.12.2009)