אם קול יופיע

יהיה זה קולו גבר יהיה

זה קולי.

אם רוח תופיע

תהיה זו רוח בשיער תהיה,

רוח בשערי.

אם תקווה תפציע

היא תזרח בחרכי העין היא,

באישוני עיני

אם עד אישה אגיע

אהיה אני אהיה,

אהיה שלה.