ירושלים, אני קורא לך -

בואי.

רחובות אין ספור

ובתים אין מספר

וחלונות שלך

וחלומות שלי

 

ירושלים אני לוחש לך,

בואי

מארבע רוחות

מבין ההרים

אל כל חומותיך

גלים נשברים

 

ירושלים, ירושלים, אני שותק לך,

בואי.

עזוב כמו מדבר

עצוב כמו נגמר

כל שפתותיך

מנשקות אחרים.

 

ירושלים, ירושלי, ירושלינקה,מקווה לך,

בואי.

יורד ימים

עולה שנים

הלילות שלך

הם לי אלוהים

 

ירושלים אני מספיד לך,

בואי.

עור ועצמים

פרצוף של רעבים

מתים הם לך

ולי הם חיים.

 

ירושלים אני מתחנן לך,

קומי לכי.

בתים חרובים

לבבות עייפים

כנפיים נתנו לך

ולי ניחומים

 

ירושלים, אני אומר לך,

בואי, אני אומר לך,

בואי.

 

באה אומרת לך,

לישון תלך כבר,

לשתוק אולי קצת,

תעשה מקום לי,

ותישן

לך.