מה אחשוב עליך הערב, עולם?

האם טוב או רע?

מה אחשוב עלי?

מה עם חיי?

 

משהו נאסף בליבי

מה אחשוב עליך, עולם?

מחשבות מתכנסות שם למעלה

מה אחשוב עלי, בלילה?

 

שנינו כאן מצפים בדממה.

ואתה שקט כל כך,

ברחובות רוחות נהמה

ובעיני תקוות מלחמה

 

מה יהיה איתך?

איפה את אהובה?

אני רואה אותך

יפה וערומה

 

הלב מלא הערב

זה טוב או רע?

מה חיי בעולם הלילה?

חידה ופשרה.