לגעת בצליל לחוש באומר לנשום ריח פריחה עד בלי די לפני שתקמול לרחף מעל ראשי הרים אווירם הצח ופלג דק יורד בינות לנענע משובלת וקנה סוף לראות אותה הולכת, מתרחקת מעבר לגבעות הגיר מעבר לסכר האוגם ולדעת שהיא תשוב