שלטון החוק - מהתורה
 
כשנאמר : "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך", הכוונה היא במפורש למלוא כל העולם והחיים - משפט.
בשום מצב אסור על פי התורה, שיהא ווקום מבחינת הסדר החברתי.
בכל מקום שמתקיימת הוויה יהודית .בכל תזוזה של האדם. בכל כניסה לשער ויציאה ממנו, חייב האדם להיות תחת מרותו של "שלטון החוק" ,שבא לידי ביטוי מעשי ב"שופטים ושוטרים".
ולכן גם הדגש האישי האינטימי : "תתן לך".
לכן, כיום כשרבנים, מעמידים את "משפט התורה" מול "משפט המדינה", לא רק שוגים מהותית,
אלא למעשה נותנים את ידם לכאוס חברתי, שסופו חלילה חורבן ופיקוח נפש.[לכן גם התורה מעמידה את חובת הפרט : "תתן לך", לעומת אינטרס הכלל המועדף בבחינת: "משפט צדק -לעם]
לא בכדי, דווקא בהקשר הזה התורה עושה שימוש בטרמינולוגיה גורפת של "משפט צדק" ולא "משפט התורה" .
משום שכאמור אסור שיהא ווקום. [מלבד התוספת, שהדרך לצדק עוברת גם, דרך ערך העל : "הטוב והישר"]
ובכלל, הצדק הקודם לכל, הינו "צדק הכלל" - כלל ישראל.
וגם כאן לא בכדי התורה מדגישה "ושפטו את העם - משפט צדק".
רבנים אינם פטורים מלראות נכוחה את המציאות המורכבת הקיימת .
כל עוד אין משיח, שיכפה סדר חברתי תורני מושלם, חייבים להשמע ולציית לשלטון החוק של המדינה ,ולו רק משום שרק שלטון זה יש בכוחו, לפי שעה, להכפיף את כולם ללא יוצא מהכלל, למשטר מחייב של סדר כלשהוא.
היומרה של ביטול שלטון החוק היחידי האפקטיבי, בהרמת הנס של משפט התורה . היא למצער, יומרה המקדימה את עיתה וכאמור תוביל לכאוס נורא ולטירפוד תהליכי הגאולה שיש להם סדר מוכתב משלהם.
והנותן חמישה לצדקה תבואהו ברכה