לו היו אומרים לך בעת צאת נשמתך ומימינך שוכן גן עדן, העולם הבא ומשמאלך באופק איום ונורא עשן שחור כמסמן את הלא נודע מתוך הפחד ורעדה שבך, בא מלאך כולו קודש ויראה יזכיר לך החטאים והרעות ובסוף בקצה הרשימה יקריא מספר מצוות. המלאך משפיל מבטו, אתה מבין, ומגרונך החנוק מדמעות יוצאת צעקה של חרטה והמלאך לוחש בקול גדול: "חטאים תרדף רעה ואת צדיקים ישלם טוב"     אמרתי לך