כשאני חושב אני רק חושב.

אני עושה דברים אבל רק חושב, כי זה העיקר.

ואני חושב, שהלוואי והייתי יודע כל מה שאני רק חושב.

הייתי חושב מה הייתי עושה, ולפעמים גם דבר בתוך דבר.

אבל כל כמה שאחשוב, אני עדיין חושב על המחשבה האמיתית.

 

ונמאס לי כבר לחשוב.

על מה שאני חושב.