בס"ד.

 

   אל תראני

  שאני לבנבונת

 שנהרתני הלבנה 

  כולי איפור 

    כלי לבן

  השאולים לי 

    מאת

  הזמן החומק

 תן עינך בנטוע

 בכרם.

 כרמי שלי לנטור

  להקים לך

 משפחה