הלילה אהרהר במיטה רחבה                                                                  על צורך הלב                                                                              לכתוב את הדבר הבא                   

 לחלחל תודעה                                                                      לחדור נימי הרגש , לייבש דמעה                                                    להיות חשובה אצילית                                                                 קוצרת שבחים וכותרות

מחר אקום שוב בבוקר                                                                אתפלל לבוחן לבבות                                                                   אשלח יד מבטני הומיה                                                                   אחרוז מילה לאות                                                                                            אשתה לחיי משימות קטנות  .