אמש הייתה

אך תפילה

מסלולה 

תפלות נפשו של האדם

הנה

שם נפשו בכף ידך - שם ליבו בליבך

אך יום פנה

וטעם טעם אחר

בחיק חמים של אש זרה

טומאה ללא טהרה

אשה זרה

דש וזרה

רע