שחו קומתם ברוש ותדהר עת יצאנו עם ליל לשוח בשביל, אוחז ידך מביט בך ואת מביטה בשמי כוכב, שם יש שניים כמונו אוחזים ידיים שולחים זיק כוכב נופל, דרישת שלום משמי מרום.