בס"ד.

 

 בא

 הושט נא

 לי היד

 כי הזמר הזה

 הנשמע ברמה

 בוטה הוא לפיוס

 ננגן נא, אני ואתה אחא

 בחליל של נוקדים

 בקנה של רואים

 המנון אחר לתקוה

כי הן לנו יחדיו

 ההר, העמק והגיא

 הארץ, העם והעולם

     האלוהים

 וכל חמדת האדם