אני יהודי חילוני וגאה במה שאני ויש לי ערכים וחלום וכולם הומניזם ושלום אני יהודי חילוני ובצפון תל אביב מעוני אשכנזי מאב ומאם ולמען הדמוקרטיה מוכן להילחם אני יהודי חילוני ואמנם בכחש לא יוליכני חנם של הוזי המזרח התיכון החדש שבדם ובשכול את ארצנו גדש אני יהודי חילוני, זאת למרות ששנאת חרדים וקבוצות אחרות אינני מרגיש, רק שותף למוחים על ליבוי הסתה לשנאת האחים דמוקרט פירושו, אני נגד כפייה של רודן על עמו, עם ידו נטויה לחסל משת"פים כי שלום רצונם ולגזול לעמו שארית ממונם הומניסט פירושו פרו זכויות האדם גם של עם פלשתיני שקולו כבר נדם כי גזלו לו זכויות ידיעה ודיבור קלגסי הרשות ודיקטטור ארור נגד הגזענות אני מתקומם על שחרור מחבלים שדם על ידיהם אם הדם יהודי - יישארו אסירים אם רצחו משת"פים - הם משוחררים מלבד הומניסט ודמוקרט כאמור אני גם סוציאליסט, ולפיכך די ברור אני בעד הנהוג באירופה הנאורה שבכל סוף שבוע כל חנות שם סגורה כאדם שחשוב לו כל נפש יפה מתנגד לקרויים כך כמקובל בתקופה "יפי נפש", ברור, זו ממש רמאות "רפי נפש" עדיף, לשיקוף המהות