מה שאני כותב כאן זה אמיתי ובדוק:
האם חשבת פעם מדוע הקלידים במקלדת מסודרים דווקא בסדר הזה ?
מדוע היוד והעין והכף במרכז?
ומתחתן מם נון והא?
ומעליהן וו טית אלף וריש?
הסטטיסטיקה מראה שההסתברות של השימוש באותיות אלה דווקא,
איננה גבוהה ביותר בעברית.
ובכן האמת היא כזאת:
פיזור האותיות מקורו במכונת הכתיבה.
מכונות הכתיבה הראשונות באותיות עבריות (או ליתר דיוק ארמיות) נועדו לכתיבת אידיש. הבסיס של האידיש הוא באותיות לטיניות (גרמנית) ובאידיש. השימוש באותיות אלה הוא השכיח ביותר
למי שיודע אידיש:
קמץ אלף O
פתח אלף A
ריש R
טית T
יוד I
עין E
כף CH
מם M
נון N
הא H
האצבעות שלנו התרגלו כבר לפיזור הזה במקלדת (או לא) וזה מה שחשוב .

ליתר פירוט על הכתיבה באידיש, ראה ערך "יידיש" בויקיפדיה