בתופת הקרבות רוחם לא מכה;
מול נחשולי הפולש הנאצי,
לא כלתה.
במשוכת להבות אש קטלנית, צעדו קדימה.
בזכרונם, השמש להאיר לא חדלה.

מלנינגראד עד וארשה תנופת נצחונם הגיעה;
בשערי ברלין, הונף דגלם.
האוייב רוסק והוכה מחץ.
הַלֵל לעוּזם!