וכולם מחכים לעבד

מחכים ויכרע לפניהם

ואני עובר

והם שמחים

 

ואני מחכה למלך

מחכה לכרוע לפניו

והוא עובר

אני מאושר